.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


 • Deutsch
 • English
 • Česky

.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


Citát

Znám pouze dvě skutečná životní neštěstí - výčitky svědomí a nemoc.

Čekáte miminko?

Tato stránka je určena všem budoucím maminkám, tatínkům a všem, kteří už vědí, že děti nenosí čáp ani vrána.

Naše doprava zajišťuje pro rodičky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, převozy k porodu do nemocnice. Naše služby je možné si objednat na bezplatné lince 800 500 999, nebo na mobilním čísle 723 107 520. Tuto linku mohou použít pochopitelně i rodičky s poruchou řeči, nebo sluchu a pomocí SMS si přivolat pomoc, neboť tato linka je monitorována v nepřetržitém provozu.

Pro objednání služby není nutné žádné doporučení, ani příkaz ke zdravotnímu transportu. Služba je poskytována pro všechny rodičky zcela zdarma, bez jakýchkoliv vedlejších poplatků! Každý má právo na svobodnou volbu sanitní služby, kterou chce použít pro cestu do nemocnice. Tuto službu zajišťujeme pro rodičky z Břeclavska, Hodonínska i Hustopečska. V případě maminek z Hodonínska je možné si rovněž svobodně zvolit porodnici v kyjovské, nebo břeclavské nemocnici.

V případě, že máte o naši službu zájem, je možné nás kontaktovat kdykoliv, kdy už porod začíná, nebo třeba i s předstihem, pokud se chcete informovat na cokoliv, co Vás zajímá v souvislosti s očekávaným narozením Vašeho potomka. Na naší lince se Vám přihlásí operátor a vyptá se na důležité údaje, jako je Vaše jméno, adresa, upřesnění místa, orientační bod, na intervaly mezi stahy, o kolikátý jde porod a další nutné údaje, aby mohl co nejlépe zorganizovat Váš transport.

Vždy pro Vás přijede kvalifikovaný personál, který má ve většině kvalifikaci řidič-záchranář a více jak desetileté zkušenosti s touto problematikou a zajistí vše tak, aby Vaše očekávaná událost měla co nejlepší průběh už před předáním na porodním sále. Samozřejmostí je, že se náš personál postará o Vaše odborné naložení do sanitního vozidla a také o Vaše zavazadlo, které máte již jistě s předstihem sbaleno.

Sanitní vozidlo je dle zákona vybaveno vším potřebným pro hladký průběh Vašeho převozu, včetně soupravy pro vedení porodu v terénu. Z nadstandardního vybavení bych zmínil klimatizaci v prostoru pro pacienty, která jistě přispívá ke komfortu převozu v našich kvalitních a udržovaných vozidlech.

Dovolíme si Vám připomenout, co vše byste měla mít s sebou na cestu do porodnice. Určitě si nezapomeňte vzít :

 • občanský průkaz
 • těhotenský průkaz
 • průkaz pojištěnce
 • zavazadlo s osobními věcmi pro matku i pro miminko

Těšíme se na Vás a s Vámi. Narození človíčka je zázrak, který se koná denně a přitom je naprosto výjimečný. Budeme rádi, když cestu na porodní sál spojíte s námi, ušetříme Vám starosti i síly.

Porod

Známkami nastávajícího porodu jsou - odtok plodové vody, krvácení, odchod krvavého hlenu a jednoznačné, přetrvávající, pravidelné děložní stahy (kontrakce). Porod dítěte probíhá v několika fázích.

Otevírací doba začíná s prvními děložními stahy a končí otevřením děložní branky. Na konci otevírací doby dochází v typickém případě k protržení vaku blan, přičemž normálně odtéká z pochvy jasná plodová voda.

Dříve než zavoláte lékařskou pomoc, je důležité zjistit od rodičky následující údaje :

 • kolikátý je to porod
 • v jakém měsíci (týdnu) těhotenství se rodička nachází
 • jak časté jsou stahy dělohy
 • jestli odtekla plodová voda

Vypuzovací doba probíhá od okamžiku úplného otevření děložní branky až do porodu dítěte. U prvorodiček trvá obvykle 15 - 30 minut, u více rodiček méně. Je-li vypuzování plně v chodu, nastupují porodní bolesti každé 2 - 3 minuty a trvají 60 - 70 sekund.

Poporodní doba trvá asi 30 minut po porodu a během ní se má placenta zcela odloučit a poporodními kontrakcemi vypudit.

První pomoc

 1. je-li interval mezi stahy delší než 10 minut, nechte rodičku klidně ležet na zádech nebo na boku, pravidelně a hluboce dýchat

 2. je-li interval mezi stahy kratší než 5 minut, zklidněte rodičku a nechte ji dýchat povrchně a mělce; vyzvěte ji, aby při stahu dělohy netlačila

 3. jestliže začal vlastní porod odtokem plodové vody, popř. je již zřetelná hlavička v porodních cestách, uložte rodičku na záda, podložte ji prostěradlem a snažte se ji uklidnit

 4. vyzvěte rodičku, aby při stahu dělohy intenzivně tlačila, mimo stahy hluboce dýchala

 5. v průběhu porodu přidržujte dítě při průchodu porodními cestami, nepoužívejte násilí, tahání, přetáčení….aj.

 6. je-li dítě obtočeno pupečníkem, uvolněte jej

 7. první ošetření novorozence spočívá v uvolnění (odsátí) horních cest dýchacích a kontrole základních životních funkcí. Nejdůležitějším kritériem zhodnocení základních životních funkcí novorozence je spontánní dýchání. To musí nastoupit nejpozději 1 - 1,5 minuty po porodu a projevit se silným křikem. Nedojde-li k spontánnímu dýchání, musí být neodkladně zahájena umělá plicní ventilace. Frekvence dýchání a dechový objem musí být přizpůsobeny novorozeneckým anatomickým poměrům, tj. frekvence dýchání asi 30 - 40 / min, dechový objem asi 15 - 20 ml.

 8. spontánně dýchajícího novorozence zabalte do prostěradla a položte matce na prsa

 9. pupeční šňůra nemusí být přestřižena ihned po porodu. Pokud nejde o situaci ohrožující život novorozence nebo rodičky, pupeční šňůru nestříhejte ani neřežte a vyčkejte příjezdu lékaře. V opačném případě lze pupečník podvázat, ale pokud možno co nejdále od dítěte

 10. pokud došlo k odloučení placenty a jejímu vypuzení ještě před příjezdem lékaře, zabalte ji a uložte vedle rodičky při podvázaném pupečníku.