.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


  • Deutsch
  • English
  • Česky

.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


Citát

Zdraví lidé jsou oni nemocní, kteří na sebe tolik nedbají.

Důležité sdělení lékařům

(Vloženo 23.07.2010 17:00)

Vážené paní doktorky, vážení páni doktoři,

v uplynulých dnech vás členové našeho týmu DONERA navštívili ve vašich ordinacích s informacemi o naší zdravotní dopravní službě. Přesto, že naše značka není v některých částech regionu příliš známá, stojí za ní lidé pevně spjatí s Hodonínskem, které jste měli možnost potkávat již 15 let. Zdůrazňujeme to proto, že existují i případy opačné, tedy dlouhodobě známá značka, jejíž vazby na region se postupně vytrácejí a dostává se do rukou neosobních, sídlem vzdálených řetězců.

Naše sanitní doprava je otevřena pojištěncům všech zdravotních pojišťoven, tedy všem pacientům, kteří přicházejí do vaší ordinace. Jako takovou nás můžete svým pacientům bez obav doporučit a naše služby, jejichž kvalitu pečlivě hlídáme, vyzkoušet. Veškeré vyúčtování takto poskytnutých služeb je výhradně interní záležitostí nás jakožto poskytovatele a příslušné zdravotní pojišťovny, vás jako třetích osob se jakákoli smluvní ujednání netýkají.

Pevně věříme, že i ti z vás, kteří naše služby teprve vyzkoušejí, s nimi budou plně spokojeni.

S úctou tým DONERA s.r.o.