.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


 • Deutsch
 • English
 • Česky

.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


Citát

Domnělá nemoc je někdy horší než skutečná.

Náhlé stavy při onemocnění cukrovkou - diabetes mellitus

Náhlé stavy při cukrovce jsou způsobeny jak z důvodu nízké, tak vysoké hladiny cukru v krvi. V těle člověka musí vše probíhat v rovnováze, pokud je tato narušena dochází k postižení zdraví. Rovnováhu hladiny cukru v krvi reguluje hormon inzulin, produkovaný slinivkou břišní. Jeho nedostatek způsobuje tzv. cukrovku.

Hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi - glykemie < 2,5 mmol/l)

Příčiny:

 • diabetes mellitus (cukrovka)
 • dietní chyba (příliš velké omezení přísunu cukrů)
 • předávkování diabetika inzulinem a pozdní přísun potravy

Příznaky:

 • nevolnost, hlad, slabost, pocení
 • zrychlená tepová frekvence, zmatenost či agresivita (chování připomíná opilost)
 • mělký dech bez zápachu, třes, křeče, brzy nástup bezvědomí

Hyperglykémie (vysoká hladina cukru v krvi - glykemie > 10 mmol/l)

Příčiny:

 • diabetes mellitus (cukrovka)
 • dietní chyba (vysoký obsah cukru ve stravě)
 • chybějící inzulin (vynechání dávky, nedostatečná dávka)

Příznaky:

 • poruchy dýchání, dech s acetonovým zápachem, žízeň, slabost
 • suchá kůže, poruchy vnímání
 • pomalý nástup bezvědomí (i po několikadenní až několikatýdenní malátnosti)

První pomoc

 • Podáme cukr v jakékoli podobě, je-li postižený při vědomí (sladký nápoj, kostka cukru...)
 • V případě hypoglykémie i malý přísun cukrů může pomoci, v případě hyperglykemie se stav postiženého vážně nezhorší - nehrozí zde nebezpečí poškození postiženého špatně poskytnutou první pomocí v důsledku nesprávné diagnózy
 • Zajistíme postiženému lékařské vyšetření, v případě ztráty vědomí zajistíme postiženému odbornou lékařskou pomoc
 • Pokud je postižený v bezvědomí, uložíme ho do stabilizované polohy a sledujeme jeho životní funkce. V případě potřeby zahájíme resuscitaci.