.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


 • Deutsch
 • English
 • Česky

.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


Citát

Je pozdě chystat lék, když dlouhými odklady zlá nemoc nabyla sil.

Obvazová technika a způsob použití

Krytí ran a zabránění vstupu infekce, stavění krvácení stlačením,fixace krycího a obkladového materiálu, znehybnění části těla, odsávání z ran.

Obinadlové obvazy

 1. Spirálový obvaz
 2. Hoblinový obvaz
 3. Klasový obvaz
 4. Překládaný obvaz

Základní otáčka při obvazování

Způsob zakončení obvazu

Obvaz můžete na konci přilepit náplastí, nebo zajistit přiloženou sponou. Případně konec podélně natrhnout, zajistit uzlem a následně konce svázat.Nebo použít metodu z obrázku.

Zásady obvazování

 • obvaz musí především plnit funkci, pro kterou byl použit
 • musí být přiložen rychle, to však nesmí být na úkor správnosti provedení
 • po přiložení obvazu s ním již nemanipulujeme
 • při prosáknutí krví původní vrstvy nesundáváme, pouze přiložíme nové
 • obvaz vždy přesahuje krytí rány
 • obvázanou končetinu se snažíme znehybnit
 • na obvázané končetině musí být hmatný tep

Šátkové obvazy

Patří mezi nejčastěji používané pro svou dostupnost a jednoduchost, jsou často používány při improvizaci a často také nahrazují obvazy obinadlové. Na jejich přípravu se používá trojcípí šátek rozvinutý nebo složený „do kravaty“

Šátkové obvazy

 • Šátkový obvaz hlavy
 • Velký šátkový obvaz
 • Malý šátkový obvaz
 • Pacička
 • Delbethovy kruhy

Různé druhy šátků

Pozn.: obvaz můžeme použít jako tvz. škrtidlo (viz. obr.), šířka zaškrcovala musí být minimálně 5 cm, aby nedošlo k poškození tkáně.