.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


 • Deutsch
 • English
 • Česky

.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


Citát

Zdrženlivost v jídle znamená buď starost o zdraví, anebo neschopnost mnoho jíst.

Omrzliny

Omrzliny jsou akutní místní poškození tkáně způsobené chladem při teplotách pod bodem mrazu za současné nízké vlhkosti vzduchu. Při silném větru k nim může dojít i při teplotách vyšších. Vznikají převážně na okrajových, nechráněných částí těla (prsty, nos, uši). Při vzniku omrzlin se uplatňuji jednak procesy fyzikální - tvorba ledových krystalů ve tkáních, jednak cévní reakce na chlad (jejich reflexní stažení) a srážení krve.

Vznik omrzlin usnadňuji tyto faktory:

 • nemožnost vyměnit si vlhký nebo zmrzlý oděv či obuv
 • nedostatečný příjem teplé stravy, hlad, nedostatečná výživa a nedostatek tekutin
 • stavy, které snižují prokrvení a místní odolnost tkání, tj. současné podchlazení. Pocení nohou, strach, přiložené zaškrcovadlo, tísnící oděv nebo obuv, některá onemocnění
 • drogy nebo léky, které mění reakci nervového systému a cévní reakce, včetně alkoholu, kouření a psychostimulačnich látek.

Příznaky a dělení omrzlin:

 • 1. stupeň - kůže je voskově bílá či nafialovělá, chladná a necitlivá. Postižený má v místě pocit svírání, při oteplování palčivě píchá. Takto vypadá na místě nehody každá omrzlina!
 • 2. stupeň - kůže je bílá až žlutá, mohou se tvořit puchýře, je přechodným stadiem mezi vratným poškozením při první stupni a nevratným poškozením při třetím stupni. V místě omrznutí dochází ke ztrátě citlivosti.
 • 3. stupeň - tvrdá "vosková" kůže, nebolestivá ložiska, po několika dnech projevuje zčernáním a úplným ztvrdnutím postižené části těla - dochází k odumření tkáně.

První pomoc:

 • Zabránit dalšímu ochlazování - přesunout postiženého do v závětří či vlahé místnosti, pomalu ho zahřívat (horkými nápoji, teplou lázní,..) - nesmí však působit bolest!
 • Pokus o mechanické prokrvení ložisek (masírování okolí omrzlin)
 • Improvizované zahřátí ložisek (např. vložení omrzlých prstů do podpaží atd.)
 • Dle rozsahu a hloubky sterilně kryjeme, fixujeme a zajistíme odborné ošetření
 • Nikdy omrzliny netřeme sněhem (další traumatizace), ani jiným materiálem (hrozí zanesení infekce)
 • Nikdy nepodáváme alkohol, léky, neaplikujeme masti. Kouření se zakazuje
 • Puchýře nikdy neotvíráme, chráníme je před protržením
 • Některé omrzliny se mohou kompletně projevit až po delší době