.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


 • Deutsch
 • English
 • Česky

.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


Citát

Jednou z nejrozšířenějších nemocí je diagnóza.

První pomoc

Každý z nás se může kdykoliv dostat do situace, ve které bude potřebovat, nebo dokonce sám poskytovat první pomoc. Většinou při drobných poraněních si postižený poradí sám, ale jsou situace, ve kterých se neobejdeme bez pomoci cizí osoby. Většinou si tuto pomoc vyžádá závažné postižení zdraví, kdy je nezbytná správně poskytnutá a okamžitá první pomoc.

První pomoc lze definovat jako jednoduchá a účelná opatření, která mohou být poskytnuta kdykoli a kdekoli a která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví, či ohrožení života. Cílem této první pomoci je pomoci ohroženému tak, abychom předešli komplikacím a zmírnili následky poranění nebo postižení. Proto musí být první pomoc kvalitní a hlavně včasná. Je lepší udělat dobře základní život zachraňující úkony, než se pouštět do větších akcí, které jsou zbytečně složité. Je nutné dělat aspoň něco, než z jakéhokoliv důvodu neudělat vůbec nic.

Nejdůležitější pro poskytování první pomoci je:

 • rychlost
 • účelnost
 • rozhodnost

Způsob počínání je nejen rozhodující pro kvalitu první pomoci, ale i pro příznivý a uklidňující vliv na postiženého, který je zpravidla psychicky změněn (strach, bolest, úzkost). Celou situaci zpravidla zhoršují svědkové, nebo rodinní příslušníci.

Posuďte celkovou situaci, vytvořte podmínky pro poskytnutí první pomoci.

Některé situace si napřed vyžádají přípravu. V jejím rámci je nutno:

 • zajistit bezpečnost postiženému a sobě a předejít dalšímu postižení
 • přerušit působení vyvolávající příčiny
 • vyprostit postiženého
 • nikdy se nepouštějte do záchranné akce, která Vás může ohrozit

Vyšetřete postiženého a zjistěte rozsah poranění nebo postižení

Postiženému se věnujte bez velkých průtahů. Neztrácejte čas zbytečným vyptáváním kdy a jak k této příhodě došlo.

 • postupujte rychle, systematicky a šetrně
 • zaměřte se nejprve na základní životní funkce, posuďte stav dýchání oběhu a vědomí. Není-li nutné zahájit neodkladnou resuscitaci zjistěte stav dalšího postižení
 • dotazujte se svědků na nejnutnější informace

Poskytněte první pomoc

 • první pomoc se řídí rozsahem a druhem postižení a je zaměřena především na podporu základních životních funkcí
 • první pomoc musí být poskytnuta neprodleně
 • po poskytnutí první pomoci je vždy nutná stálá kontrola postiženého do doby, kdy jej převezme zdravotnická pomoc
 • zdravotnická pomoc musí být zajištěna vždy a co nejdříve

Zjistěte, případně zaznamenejte a předejte zdravotníkům potřebné informace

 • akutní příhodu a čas vzniku event. jak k ní došlo
 • jak jste postupovali při vyšetření a ošetření postiženého
 • údaje o dřívějších onemocněních pokud jste je zjistili, případně jména svědků a osob, které se podílely na vyproštění a ošetření
 • postiženého neopouštějte, pokud nutné odejít kvůli přivolání pomoci, zajistěte ho a co nejdříve se k němu vraťte
 • pacienta předejte zdravotníkům po jejich příjezdu, jak vidíte na následujícím obrázku, ve voze ZZS se mu dostane veškeré nutné péče pro zajištění a udržení životních funkcí