.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


 • Deutsch
 • English
 • Česky

.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


Citát

Na začínající nemoc se snadno najde lék.

Resuscitace dětí a odstranění překážky z dýchacích cest

U resuscitace dětí jsou odlišnosti dány jednak jinými příčinami zástavy životních funkcí a jednak odlišnou stavbou dětského těla.

Nejčastějším důvodem resuscitace v dětském věku je zástava dechu. Ta bývá způsobena u kojenců vdechnutím tekutin, u starších dětí vdechnutím cizího tělesa, otokem dýchacích cest, popřípadě v důsledku tonutí nebo intoxikace.

Rozdělení dětí podle věku :
Podle věku můžeme děti rozdělit na :

 • nemluvňata - do konce prvního roku života
 • děti - do puberty

Oživování

Postup:

 • Ujistíme se, zda jsou dítě i zachránce v bezpečí
 • Zkusíme, zda dítě reaguje na nějaký podnět (dotek, hlas)
 • a) Reaguje-li pohybem nebo zvukem, ponecháme ho v poloze, ve které jsme ho našli, pokusíme se zjistit příčinu jeho stavu, ev. ji odstranit. Pravidelně kontrolujeme jeho stav. b) Nereaguj-li :
 • Pošleme někoho pro pomoc
 • Přetočíme ho na záda a záklonem hlavy zprůchodníme dýchací cesty. (U dětí, na rozdíl od dospělých, by měl být vzhledem k odlišným anatomickým poměrům záklon hlavy pouze mírný.)
 • a) Dýchá-li normálně, uložíme ho do stabilizované polohy a pravidelně dýchání kontrolujeme
 • Nedýchá-li normálně :
 • Opatrně odstraníme jakékoliv cizí těleso z dýchacích cest a dáme 5 záchranných vdechů. Pokud jsou záchranné vdechy neúčinné, zkontrolujeme, zda nejsou dýchací cesty zneprůchodněny nějakým předmětem, ev., pokud je vidět, pokusíme se ho odstranit. Pokud nejste úspěšní ani po 5 vdeších, přejděte rovnou k srdeční masáži.

Dýchání z úst do úst:

Nemluvňata: U dětí do jednoho roku provádíme dýchání přes ústa i přes nos tak, že ústa zachránce obejmou ústa i nos dítěte. Věku dítěte musíme přizpůsobit i objem vzduchu. V tomto případě plně postačí objem, který odpovídá objemu úst zachránce.

Děti starší 1 roku: Technika dýchání z úst do úst je stejná jako u dospělých. Palcem a ukazovákem ucpeme nos a dýcháme pouze ústy.

 • o Nejste-li zdravotníci začněte po 5 úvodních vdeších s nepřímou srdeční masáží.
 • o Jste-li zdravotníci, zhodnoťte po 5 vdeších známky zachovalého krevního oběhu, a to tak, že pátráte po pohybu, kašlání, dýchání nebo pulzaci.
 • Pulzaci u dětí můžeme zjišťovat na krční arterii nebo na arterii na vnitřní straně paže.
 • Jestliže jste nahmatali pulzaci, pokračujte pouze se záchrannými vdechy, je-li to potřeba. Není-li to potřeba, uložte dítě do stabilizované polohy a pravidelně ho kontrolujte.
 • Jestliže jste pulzaci nenahmatali, začněte s nepřímou srdeční masáží

Nepřímá srdeční masáž:
Nepřímou srdeční masáží simulujeme mechanickou činnost srdce jako pumpy. Vlastní silou tedy vytlačujeme krev do oběhu. Zároveň při následném uvolnění tlaku na hrudník vytváříme v hrudní dutině negativní tlak, který usnadní nasátí krve do srdce.

Nemluvňata :Je-li jeden zachránce, masíruje jeden prst pod čarou spojující prsní bradavky dvěma prsty jedné ruky přiloženými vedle sebe. Jsme při tom orientováni bokem k batoleti. Jsou-li zachránci dva, masírují jeden prst pod čarou spojující prsní bradavky oběma palci, které leží vedle sebe kolmo k této pomyslné čáře. Stojí, popř. klečí přitom čelem k dítěti.

Děti:Masážní bod je v dolní 1/3 hrudní kosti (jeden prst nad mečíkem). Masírujeme hranou dlaně, jsme orientováni bokem k dítěti.

Počet kompresí se u dětí liší podle počtu zachránců. Je-li jeden, je počet stejný jako u dospělých - 30. Je-li zachránců vice, provádí se pouze 15 kompresí. Frekvence by tady měla být 100 za minutu.

 • Po příslušném počtu stlačení následují dva záchranné vdechy a dále se oboje kombinuje
 • Je-li přítomen pouze jeden zachránce, měl by jednu minutu resuscitovat před tím, než se vydá pro pomoc

Ukončení resuscitace:
Resuscitaci ukončujeme:

 • začne-li dítě jevit známky života (spontánní dýchání, puls, pohyb)
 • dostaví-li se lékařská pomoc
 • při naprostém vyčerpání zachránce

Obstrukce dýchacích cest cizím tělesem:

Odstranění překážky:

Nemluvňata:Nemluvně položíme na bříško na ruku zachránce, hlavičkou dolů. Jeden prst nosné ruky vsuneme mezi čelisti. Druhou rukou ho přidržujeme. Tekutý obsah může v této poloze volně vytékat z dýchacích cest. Nesmíme použít žádný úder do zad, pouze jemně masírujeme dítě otevřenou dlaní mezi lopatky směrem k hlavičče

Nad 1 rok: Můžeme použít předklon

Nad 8 let i Heimlichův manévr. Musíme mít na žřeteli nebezpečí poranění vnitřních orgánů

Kašel: Kašle-li dítě efektivně, pouze ho v kašli povzbuzujeme.

Záklon hlavy:

Novorozenci: Hlavu nezakláníme, ale udržujeme ji v neutrálním postavení. Dolní čelist udržujeme předsunutou.

Nemluvňata: U dětí do jednoho roku musíme hlavu podkládat rukou.