.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


 • Deutsch
 • English
 • Česky

.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


Citát

Karikatura je lepším diagnostikem a ochráncem národního zdraví, než zaprášené instituce.

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace slouží k obnovení základních životních funkcí (ZŽF) postiženého. Před tím než začnete provádět resuscitaci, přesvědčte se o tom, zda ji člověk opravdu potřebuje.

Rozlišujeme 3 základní životní funkce: VĚDOMÍ, DÝCHÁNÍ a SRDEČNÍ ČINNOST. Při ztrátě jedné nebo více těchto funkcí postižená osoba potřebuje vaši pomoc. Pokud se člověku v bezvědomí nedostane pomoci přestává dýchat a následně ustává i srdeční činnost.

Zjištění vědomí

Postiženého oslovíme a sledujeme jeho reakci, můžeme použít jednu z frází: "Pane/Paní je vám dobře"? nebo "Pane/Paní jste v pořádku"?. Pokud nereaguje můžeme osobu chytit za ramena a lehce s ní zatřepat (to by jí mělo probrat i ze silného spánku). Další alternativou jak probrat spící osobu je bolestivý podnět např. štípnutí do ušního boltce.

Zajištění dýchacích cest

Hlavu zatím NEZAKLÁNÍME, ale pouze otevřeme ústa postiženého a vyndáme z nich cokoliv co by při následném záklonu hlavy mohlo zapadnout hlouběji a ucpat tak dýchací cesty. Hledáme zejména žvýkačky, bonbóny nebo velké kusy jídla, v každém případě zjistíme zda postižený nemá zubní protézy a vyndáme je také! Pokud je ústní dutina zajištěná musíme postiženému CO NEJVÍCE ZAKLONIT HLAVU. Tím se zprůchodní dýchací cesty a eliminujeme nebezpečí udušení zapadnutím kořene jazyka.

Zjištění dýchání

Dýchání zjišťujeme třemi smysly: zrakem (pohledem), sluchem (poslechem) a hmatem. Provedeme to tak, že svoji tvář dáme těsně před ústa postiženého. V této poloze pohledem sledujeme hrudník raněného zda-li vykazuje dýchací pohyby. Poslechem se snažíme zachytit dýchací šelesty a snažíme se ucítit vydechovaný vzduch postiženého na své tváři.

Pokud postižený dýchá je jistota, že mu i tepe srdce. V tom případě ho uložíme do stabilizované polohy a kontrolujeme životní funkce.

Pokud postižený nedýchá neznamená to, že mu i netepe srdce. Proto zjistíme zda-li je zachována srdeční činnost. U lidí v bezvědomí se toto zjišťuje na krkavici a to tak, že si na krku najdeme špičku štítné chrupavky (lidově tzv. adamovo jablko) a po straně této chrupavky prsty sjedeme do jakési prohlubně, kde bychom měli cítit tep. Nyní je také ta nejzazší chvíle, kdy volat ZZS (155)!

Netepe-li a nedýchá Provádíme KPCR. Nezapomeňte, že mozek začíná odumírat po třech minutách, proto byste s resuscitací měli začít co nejdříve. Není čas dlouze přemýšlet nebo se zdržovat zbytečnostmi. I telefonát by měl být co nejkratší, ale pokud zdůrazníte, že hodláte resuscitovat, nebudou vás dlouho zdržovat. Naopak, krajské operační středisko vyšle již v průběhu hovoru posádku RLP a po telefonu Vás budou navádět jak provádět resuscitaci. Pokud však tuto možnost nebudete mít, je dobré si přečíst následující postupy.

KPCR (KPR) je soubor výkonů, sloužící k obnovení dodávky okysličené krve do všech tkání (hlavně do mozku - buňky odumírají už po 3-5 min. bez O2). Oživování provádíme při poruše či zástavě dechu a (i) krevního oběhu pomocí umělého dýchání (z plic do plic) a nepřímou srdeční masáží. Je-li jen 1 zachránce, u dospělého nejdříve volá ZZS a až pak resuscituje ("call first"), u dětí nejprve provádí 1 minutu KPCR a pak volá ZZS ("call fast").

Zástava dechu

Příčiny

 • neprůchodnost dýchacích cest (ucpání kořenem jazyka, cizího těla nebo vody při tonutí, škrcení, zával hrudníku, otok (alergická reakce,..)
 • poranění hrudníku
 • dušení důsledkem vdechování kouře nebo onemocnění (asthma, laryngitida, epiglotitida... )

Příznaky

 • nejsou patrné dýchací pohyby, není cítit proud vzduchu z dýchacích cest
 • promodrávání (sliznice, rty, nos, brada, ušní lalůčky) – cyanóza

Zástava krevního oběhu

Možné příčiny

 • náhlá srdeční příhoda
 • úraz elektr. proudem

Příznaky

 • není cítit tep na "velkých" tepnách
 • bledá, šedivá ("mrtvolná") barva kůže

První pomoc

1. dospělí ( + děti cca od 8 let ) – schéma ACB, nyní se zahajuje resuscitace masáží srdce oproti dřívějšímu pořadí ABC

A) uvolnění dýchacích cest (Airway)

 • poloha vleže na zádech na pevné podložce
 • otevření a prohlídka ústní dutiny, v případě potřeby její vyčištění 2 prsty (překážku nevyhledáváme, pokud na sebe sama neupozorní.....) či odstranění překážky
 • záklon hlavy -> tlak na čelo hranou jedné ruky, prsty druhé ruky zdvíháme bradu
 • diagnostika zástavy dechu a krevního oběhu

C) zahájení nepřímé srdeční masáže (Circulation)

 • hranu jedné dlaně položíme doprostřed hrudní kosti (na nahý hrudník - snažíme se o diskrétnost, tj. odvedeme přihlížející) - u mužů spojnice bradavek, druhou dlaň položíme na první, případně propleteme prsty obou rukou
 • prsty směřují kolmo k hrudní kosti, nedoléhají k hrudníku, během masáže nevzdalujeme ruce od hrudníku
 • paže zachránce jsou napnuté v loktech a kolmo k ose těla postiženého
 • hrudník stlačujeme frekvencí 100 stlačení/min do hloubky cca 5-6 cm, nebo do 1/3 hloubky

B) umělé dýchání (Breathing)

 • záklon hlavy ->dlaň jedné ruky přitiskneme na čelo, prsty této ruky stiskneme nos druhá ruka může přidržovat bradu , nikdy netlačíme na kořen nosu, nebo na oči
 • 2 vdechy s dostatečným objemem ( hrudník se viditelně zvedá/klesá)

resuscitační poměr 30:2

Resuscitace dětí ( cca 1 - 8 let )

A) - postup stejný jako u dospělého
B) - 5 základních vdechů, každý v trvání +- 1 sekundy, objemem takové, aby se zvedal hrudník, ale abychom nedýchali proti odporu
C) - masáž dlaní jedné ruky na středu hrudní kosti, stlačujeme frekvencí 100 a více stlačení/min

resuscitační poměr 30:2

Resuscitace novorozenci a kojenci (cca do 1 roku)

A) - uvolnění dýchacích cest provádět jen mírným záklonem hlavy (podložení pod rameny)
B) - 5 zákl. vdechů z úst( jen jejich objem) do úst a nosu, aby se zvedal hrudník, frekvence 2-3 dechy/sekundu
C) - masáž 2 prsty na hrudní kosti na spojnici bradavek, frekvence minimálně 120 stlačení/min

resuscitační poměr 3:1 (novorozenci - do měsíce života), 30:2 (kojenec - do 1 roku)

KPCR ukončujeme

 • při obnově životních funkcí, je však nutné ještě 1 min. poté pokračovat v masáži srdce
 • při příjezdu ZZS
 • při vystřídání jinými zachránci
 • při vlastním vyčerpání znemožňujícím pokračování v KPCR