.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


  • Deutsch
  • English
  • Česky

.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


Citát

Hloupost je nemoc, která bolí jiné.

Tonutí

Všichni známe případy tonutí ve vodě, ale utonout lze i na souši. Rozlišujeme proto 2 druhy tonutí.

Tonutí vlhké: Dochází k vdechnutí vody do plic. Sladká voda se zde rychle vstřebává díky osmóze do červených krvinek. Pokud se do plic dostane slaná voda, červené krvinky mají snahu slanost ředit a vypouští do plic další vodu, dochází tak k otoku plic. Vlhké tonutí se může přihodit také při plavání v dešti či za silného větru, kdy postižený vdechuje drobné kapičky tvořící se nad hladinou.

Tonutí suché: Do plic se žádná voda nedostane, dochází k reflexivnímu stažení (křeči) svalů hrtanu s následkem zástavy dýchání. Toto se může stát např. při ponoření hlavy pod vodu.
Dále pak může dojít k sekundárnímu tonutí v případech, kdy se voda vrací z krevního řečiště zpět do plic. Tento proces probíhá uvnitř těla a dochází k němu až po léčbě pacienta po předchozím tonutí. Tento stav je stejně nebezpečný. Je proto nutné vždy vyhledat lékařskou pomoc. Tonutí (suché) může být vyvoláno také onemocněním (např. infarktem myokardu, mozkovou mrtvicí, při epileptickém záchvatu apod.).

V obojích případech je znemožněno plicím správně pracovat, tělo se ocitá bez kyslíku a tonoucí upadá do bezvědomí.

Tonutí ve vodě je jedno z nevětších nebezpečích při letních radovánkách. Příčinou může být podcenění sil nebo náhlá křeč svalu. Většinou se tonoucí na sebe snaží upozornit (voláním nebo máváním). Při vytahování tonoucího z vody, ale musíme být opatrní a tuto činnost raději přenechat zkušenému plavčíkovi nebo vodnímu záchranáři. Postižený se totiž instinktivně snaží po čemkoliv z vody vylézt a lehce by nezkušeného zachránce stáhnul ke dnu. Pokud není v blízkosti žádný profesionál, doporučuje se laikům počkat v blízkosti tonoucího až padne do bezvědomí a po té ho vytáhnout na břeh. Po vytažení z vody může být postižený již značně promodralý, může se objevit zduřelost rtů a ušních boltců.

První pomoc

Ihned voláme ZZS, nejlépe ještě před zahájením vytahování z vody. Na břehu je nejdůležitější okamžitá resuscitace, zvýšenou pozornost věnujeme revizi ústní dutiny, odkud musíme odstranit všechny překážky bránící umělému dýchání (u tonutí je to zejména bláto či vodní rostliny). Vodu se z dýchacích cest nepokoušíme vylévat, velmi rychle se vstřebává sama. Nezapomínáme ani na podchlazení (pokud je postižený oblečen, vysvlečeme ho z mokrých šatů a přikryjeme např. suchou dekou). Pokud se postižený po resuscitaci probere již na místě, zajistíme mu přesto převoz do nemocnice.
Při tonutí ve studené vodě se výrazně zpomalí metabolismus buněk, jsou zaznamenány případy, kdy se podařilo tonoucího zachránit i po dlouhých minutách bez kyslíku.

Příznaky

Promodrání, zduřelé rty a ušní boltce

První pomoc

  • vytažení z vody takovým způsobem ,aby neutonul i zachránce 
  • v případě potřeby resuscitace
  • zabránění podchlazení
  • polohování: při bezvědomí (jsou-li zachovány nebo obnoveny základní životní funkce a je-li vyčištěna ústní dutina) zavádíme stabilizovanou polohu