.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


  • Deutsch
  • English
  • Česky

.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


Citát

Moudrost je pro ducha, co zdraví pro tělo.

Epileptický záchvat

Epilepsie je postižení mozku projevující se rozmanitými druhy záchvatů. U dětí jsou např. typické tzv. absence, kdy se dítě upřeně zahledí a nevnímá okolí. Tento stav trvá krátkou dobu a dítě si na něj nepamatuje. Jiné záchvaty se mohou projevovat drobnými svalovými záškuby, čichovými halucinacemi atd.

Nejzávažnějším typem záchvatu je tzv. grand mal - záchvat velkého typu. Dochází při něm ke ztrátě vědomí a tonicko-klonickým křečím. Postižený náhle ztratí vědomí, padne k zemi a je postižen křečemi. Záchvat trvá jen krátkou dobu a postižený většinou sám nabývá vědomí.

Ke zranění dochází zpravidla při pádu na zem ev. o předměty v okolí.

Opatření:

Po dobu trvání záchvatu se snažíme odstranit ostré předměty z okolí postiženého, sundáme mu brýle, odebereme cigaretu... V žádném případě se mu nesnažíme sahat do úst a manipulovat s jazykem. S největší pravděpodobností bychom stejně nepřekonali stisk čelistí, v horším případě by nás postižený mohl pokousat. Zapadnutí jazyka zde v této fázi nehrozí.

Někteří odborníci doporučují postiženého zalehnout. Musíme však správně odhadnout naše možnosti.

Hlavní pomoc přichází po odeznění záchvatu. V první řadě musíme zkontrolovat životní funkce, ev. zahájit oživování. Jelikož si postižený nic nepamatuje, je dobré informovat ho o tom, co se stalo, kde se nachází...

Drobné rány můžeme ošetřit.

Doporučujeme vždy přivolat lékařskou pomoc. Jedná-li se o první záchvat, nemocný by měl podstoupit další vyšetření.

Opakované záchvaty mohou být projevem nedostatečné terapie.