.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


  • Deutsch
  • English
  • Česky

.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


Citát

Vypadá to, jako že příroda nesvede seslat na člověka pořádné marodění, leda nemoci krátké. Ale soudobé lékařství je už dokáže prodlužovat.

Epileptický záchvat

Epilepsie je postižení mozku projevující se rozmanitými druhy záchvatů. U dětí jsou např. typické tzv. absence, kdy se dítě upřeně zahledí a nevnímá okolí. Tento stav trvá krátkou dobu a dítě si na něj nepamatuje. Jiné záchvaty se mohou projevovat drobnými svalovými záškuby, čichovými halucinacemi atd.

Nejzávažnějším typem záchvatu je tzv. grand mal - záchvat velkého typu. Dochází při něm ke ztrátě vědomí a tonicko-klonickým křečím. Postižený náhle ztratí vědomí, padne k zemi a je postižen křečemi. Záchvat trvá jen krátkou dobu a postižený většinou sám nabývá vědomí.

Ke zranění dochází zpravidla při pádu na zem ev. o předměty v okolí.

Opatření:

Po dobu trvání záchvatu se snažíme odstranit ostré předměty z okolí postiženého, sundáme mu brýle, odebereme cigaretu... V žádném případě se mu nesnažíme sahat do úst a manipulovat s jazykem. S největší pravděpodobností bychom stejně nepřekonali stisk čelistí, v horším případě by nás postižený mohl pokousat. Zapadnutí jazyka zde v této fázi nehrozí.

Někteří odborníci doporučují postiženého zalehnout. Musíme však správně odhadnout naše možnosti.

Hlavní pomoc přichází po odeznění záchvatu. V první řadě musíme zkontrolovat životní funkce, ev. zahájit oživování. Jelikož si postižený nic nepamatuje, je dobré informovat ho o tom, co se stalo, kde se nachází...

Drobné rány můžeme ošetřit.

Doporučujeme vždy přivolat lékařskou pomoc. Jedná-li se o první záchvat, nemocný by měl podstoupit další vyšetření.

Opakované záchvaty mohou být projevem nedostatečné terapie.