.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


 • Deutsch
 • English
 • Česky

.: DONERA :. - doprava pacientů v tom správném rytmu

800 500 999

bezplatná linka 24/7

SMS - 723 107 520


Citát

Provozování lékařství přirovnal Hippokrates velice trefně k boji a také k frašce pro tři osoby: pacient, lékař, nemoc.

Infarkt myokardu

První pomoc při jednom z nejčastějších onemocnění srdečního svalu.

O co se jedná:

Infarkt myokardu je následek ucpání věnčitých tepen vyživujících srdce (to může být způsobeno např. jejich kornatěním, náhlým prasknutím tukového plátu, náhlým křečovým stažením....). Část srdce se nedokysličuje, čímž dochází k poruše jeho činnosti. Zejména se vyskytuje u lidí starších 40 let.

Příznaky:

 • náhlá intenzivní bolest na hrudi (pálení nebo tlak za středem hrudní kosti), která se může šířit do horních končetin hrdla, dolní čelisti, břicha, zad...
 • náhlý pocit slabosti nebo závrati (přinutí postiženého k sedu nebo k opření se o něco...)
 • popelavá kůže
 • cyanóza - namodralé rty, konečky prstů, ušní lalůčky, špička nosu....
 • pocení
 • možná zástava dechu a srdeční činnosti
 • rychlý, slabě hmatný či nehmatný tep
 • později možné příznaky šoku

První pomoc:

Cíl - snížit srdeční námahu na minimum a neodkladně zajistit zdravotnickou pomoc

 1. Postiženého (při vědomí) šetrně umístit do polosedu s podloženou hlavou a rameny, pokrčená kolena, zajistíme klid
 2. Uvolnit tísnící části oděvu u krku, na hrudníku a v pase
 3. Sledování dechové a tepové frekvence a úrovně schopnosti reagovat....
 4. Ztratí-li postižený vědomí, zajistit průchodnost dýchacích cest; pokud je to nutné, resuscitovat a uložit do stabilizované polohy
 5. Zajištění zdravotnické pomoci

Poznámky k první pomoci:

 • zabránit zbytečnému pohybu postiženého a tudíž zvyšovat nároky na srdeční činnost
 • postiženého přenášet na nosítkách a udržovat ho ve vhodné poloze...